-گروه مسلح داعش در مزایده هایی زنان ایزدی عراقی را به صورت برهنه در معرض فروش قرار می دهد تا…ادامه

آلبوم عکس

ویدیو کلیپ